Albania
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Adoleshentët 12-19 vjeç

  Nxënësit marrin pjesë në punën serioze të të mësuarit të Anglishtes në një mjedis argëtues dhe krijues.

  Gjeni një Qendër Mësimore pranë jush
 • English for teenagersEnglish for teenagers
  Helen Doron Radio

  Vetëm për adoleshentët. Muzika e shkëlqyer, lajme dhe tema të kohës – të gjithë këto në Anglisht

  Dëgjo Tani
 
   

Anglishtja për Adoleshentët 12-19 vjeç

Pyetjet e shpeshta të prindërve
 
   

Teen English është të Mësuarit Seriozisht Argëtues

Teen English

Kurset Teen English janë të përshtatshme për të tërhequr vëmendjen e adoleshentëve. Çdo kurs përfshin ngjarje që zhvillohen dhe ndodhin gjatë mësimeve, si dhe këngë origjinale pop nga Benaya Doron dhe Ella Doron. Këngët dhe tregimet janë tërheqëse, zbavitëse dhe fokusohen në tema që janë të përshtatur për adoleshentët e sotëm.

Muzikë Pop për Teen English


Metodologji e Testuar


Studentë të Helen Doron English 
Duke punuar me mësuesit e dedikuar në grupe të vogla deri në  8 nxënës, adoleshentët marrin udhëzime individuale, mësojnë si të shprehin mendimet e tyre në Anglisht dhe përgatiten për provimet e maturës.

Teen English* për nxënësit 12-19 vjeç është një program plotësisht i ri dhe original, i cili përbëhet nga katër nivele të kurseve që ndiqen njëri pas tjertrit.

Teen Talent (A2)

Yjet e Rrokut, fitimi i parave, shpëtimi i planetit, udhëtime – janë vetëm pak nga temat e këngëve, tregimeve dhe aktiviteteve në Teen Talent.

Learning Sets_Teen Talent1_7782Seti mësimor Teen Talent

 

Teen Choices (B1)
Medoda e Teen Choices përforcon Anglishten si gjuhë amtare duke i ekspozuar nxënësit ndaj gjuhës së përdorur nga adoleshentët në botë, gjuhë e cila përfshin idioma, shaka dhe lojëra të fjalëve.

Learning Sets_Teen Choices2Seti mësimor Teen Choices

Ju ftojmë në një ORË DEMOSTRATIVE FALAS

Teen Express (B1+)

Prej motivimit deri te aventurat rreth botës, Teen Express nxit adoleshentët të shprehin mendimet e tyre në të gjitha mënyrat e mundshme.

Teen Success (B2) (Vjen në 2015-ën)

Njohuria bazë e Anglishtjen së folur, leximit dhe shkrimit janë të nevojshme për të filluar programin Teen English.

 

*Teen English është komplementar me standardin e Common European Framework of Reference for English.

Kurset Vetëm për Adoleshentët