hdn-courses-wrap

Programet Tona të Anglishtes

Kurset tona të gjuhës angleze janë të përshtatura me moshën dhe aftësitë individuale të të mësuarit të fëmijëve. Kur planifikojmë programet tona, ne marrim parasysh stilet e ndryshme të të mësuarit të fëmijëve, qofshin ato vizuale, dëgjimore ose kinestetike. Fëmijët kanë një dashuri të natyrshme për të mësuarit, ndaj ne kemi krijuar një mjedis që i ndihmon ata të përvetësojnë lehtësisht konceptet e reja.

Metoda Helen Doron merr parasysh kuriozitetin dhe lojën e natyrshme të fëmijës, duke kombinuar mësime të mbushura me argëtim që stimulojnë shqisat e fëmijës tuaj me materiale pedagogjike si libra aktivitetesh dhe aplikacione. Fëmija juaj do të shijojë një përvojë mësimi të gëzueshme dhe pa mundim, ku njohuritë përthithen natyrshëm përmes tregimeve, këngëve, vallëzimit dhe lojërave.

Programet

Bebe

0-3

Fëmijë

4-8

Para-adoleshentë

9-11

Adoleshentë

12-19

Babies

0-3

Children

4-8

Tweens

9-11

Teens

12-19

Çfarë do të mësojë fëmija yt?

Dëshmitë e Prindërve