Anglisht për Foshnjë & Bebe

Programet e Helen Doron ”Baby & Toddler” janë të dizajnuara posaçërisht për foshnjë 3 muajsh-4 vjeç dhe ofrojnë një gamë të gjerë aktivitetesh në një mjedis të sigurtë me prezencen e prindërve. Ne i mësojmë ata përmes përfshirjes së gjitha shqisave, inkurajimit që të mendojë dhe përvetësimit të gjuhës përmes përvojës praktike.

Nëse jeni duke kërkuar për një përvojë unike që do të forcojë marrëdhenien tënde me fëmijën tuaj duke e fuqizuar atë në çdo mënyrë, atëherë shikoni listën e programeve tona për bebe më poshtë.

Programet

Baby's Best Start

Mosha: 3 muajsh deri në 24 muajsh

Një kurs për prindërit dhe foshnjat, duke integruar këngë, lojëra dhe aktivitete fizike të krijuara për t’u mësuar bebeve anglisht.

Detajet e Programit >

Baby's Best Start

Age: 3 months to 24 months

A course for parents and babies, integrating songs, games, and physical activities designed to teach young ones English.

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

550 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta
(kërkohet prania e prindërve)

Toddler's Best Start

Mosha: 15 muajsh deri në 3 vjeç

Bebet mësojnë anglisht me këngë, vjersha dhe aktivitete për të nxitur zhvillimin kognitiv. Macja Sunny dhe miqtë e saj prezantojnë me argëtim gjuhën angleze përmes 35 vjershave, 29 këngëve origjinale dhe dialogut.

Detajet e Programit >

Toddlers best start course Logo
Toddlers Best Start English course logo helen doron

Toddler's Best Start

Age: 15 months to 3 years

Toddlers learn English with songs, rhymes, and activities to boost cognitive development.
Sunny the Cat and her friends playfully introduce the English language through 35 spirited rhymes and 29 original songs and dialogue.

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

700 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta
(kërkohet prania e prindërve)

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

700 words

Lesson Length

45 minutes
(parental presence required)

Avantazhet

It's a Baby Dragon

Mosha: 2 vjeç deri në 4 vjeç

Këngët origjinale dhe videot tërheqëse e bëjnë këtë program të krijuar posaçërisht për të vegjlit një hyrje gjallëruese dhe muzikore të mësimit të gjuhës angleze.

Një hyrje e lehtë në gjuhën angleze për nxënësit e rinj. I përshtatshëm për fillestarë dhe që nxënës aktualë.

Detajet e Programit >

it's a baby dragon course logo
It's a baby Dragon course logo helen doron english

It's a Baby Dragon

Age: 2 years to 4 years

Original songs and engaging videos make this specially-designed course for toddlers a lively and musical introduction to the English language.

A light-hearted introduction to the English language for young learners. Appropriate for beginning or continuing students.

Numri i mësimeve

40 mësime
(80 mësime nëse programi është 2 herë në javë)

Fjalori i mësuar

500 fjalë

Kohëzgjatja e mësimit

45 minuta
(kërkohet prania e prindërve)

Number of Lessons

40 lessons
(80 lessons if taught twice weekly)

Vocabulary Learned

500 words

Lesson Length

45 minutes
(parental presence required)

Avantazhet