Nis një Franchise

Biznesi që Ndryshon Jetë

Ne jemi organizata  arsimore më e madhe në Evropë si “English as a Foreign Language” (EFL), me 37+ vite ekspertizë në mësimin e gjuhës angleze për fëmijë. Rrjeti ynë operon në mbarë botën, me mbi 1100 qendra mësimore, 5000 mësues aktuale dhe mbi 3 milionë nxënës të diplomuar.

Programet tona ofrojnë kurse EFL për moshat tre muajsh deri në 19 vjeç, me rezultate të jashtëzakonshme, falë një metodologjie të provuar, materialeve arsimore origjinale dhe programeve arsimore inovatore.

Franzhiset e Helen Doron janë njerëz që ëndërrojnë të bëjnë atë që duan dhe e konsiderojnë gjuhen angleze si çelësi i suksesit për fëmijët. Ju ftojmë të hapni franzhisen tuaj të Helen Doron English dhe t’i bashkoheni suksesit tonë.

Pse Duhet të Bashkohesh me Rrjetin Helen Doron?

Detyrat e një Helen Doron Master Franchisee

Detyrat e Franzhise të një Qendre Mësimore/Studio Helen Doron

Na kontaktoni sot për të mësuar rreth mundësive në vendin tuaj – bëhuni një Master Franchisee ose e nje Franzhisë Qendre Mësimore/Studio.