Rreth Helen Doron English

Që nga viti 1985, Helen Doron English ka mësuar mbi tre milionë fëmijë të flasin anglisht si gjuhë të dytë amtare.

Si Filloi

Ndërsa Helen Doron shikonte vajzën e saj duke mësuar të luante violinë sipas metodës Suzuki, ajo kishte një moment reflektimi – “Nëse Suzuki po mëson gjuhën e muzikës, pse nuk po mësojmë muzikën e gjuhës?” 

Si një shkencëtare gjuhësore që rriti fëmijë bilinguale, ajo kuptoi se si një gjuhë e re mund të mësohej me argëtim dhe pa mundim, duke revolucionarizuar të mësuarit e gjuhës angleze.

 

Lindja e një Metodologjie të Re

Helen Doron krijoi një metodologji unike për fëmijët e moshave tre muaj deri në 19 vjeç që e bën mësimin e anglishtes po aq të lehtë dhe të natyrshme sa të mësojnë gjuhën e tyre amtare.

Së bashku me një ekip ekspertësh pedagogjikë, ajo zhvilloi një sërë programesh dhe një mori përmbajtjesh për t’i mësuar fëmijët në mënyrë natyrale dhe efektive. Fëmijët kënaqen me aktivitetet, këngët dhe lëvizjet emocionuese dhe thithin njohuri përmes aktiviteteve që stimulojnë të gjitha shqisat e tyre.

Ku Fëmijët Janë të Parët

Fëmijëve me më të vegjël në moshë ne i japim një shtyse, jo ​​vetëm në anglisht, por për gjithçka që ata do të bëjnë me vonë në jetë. Duke marrë një qasje tërësore ndaj edukimit të fëmijëve, ne kujdesemi për mirëqenien e tyre emocionale dhe fizike dhe i edukojmë ata të përshtaten me një mënyrë jetese të shëndetshme. Ne japim mesime të rëndësishme të jetës bazuar në vlerat tona thelbësore. Aplikacionet tona, lojërat në internet, këngët dhe aktivitetet tona përforcojnë atë që mësohet në mënyrë argëtuese në klasë.

Për paraadoleshentët dhe adoleshentët, ne punojmë ngushtë me parimet neurodidaktike të zbuluara dhe i bashkojmë ato me metodologjinë dhe materialet tona mësimore; rezultati është një përvojë mësimi e shpejtë, e lehtë, argëtuese dhe shumë e avancuar.

Ne Mësojmë Anglisht për Jetën.