Mësuesit tanë

Mësuesit tanë të pasionuar dhe të përkushtuar janë të kualifikuar dhe mentoruar me ”standardin e artë” në mësimdhënien e metodologjisë unike të Helen Doron. Ata e mbështesin procesin e të mësuarit të fëmijëve në çdo hap të rrugës, duke i inkurajuar ata të përmbushin potencialin e tyre, të ndërtojnë vetëbesim dhe të jenë lider. 

Our Teachers

Çfarë i bën Mësuesit e Helen Doron të Veçantë?

Çfarë Thonë Mësuesit Tanë?