Teknologjia

Dëgjim i Përsëritur në Sfond

Dëgjimi i përsëritur në sfond është elementi thelbësor mbi të cilin është ndërtuar metoda Helen Doron English. Ne jua ofrojmë nxënësve tanë këtë në mënyrë që ata të mund të vazhdojnë të mësojnë pas klasës, në mënyrë që të mësojnë gjuhën angleze si një gjuhë amtare!

Helen Doron Stream përmban episode video, këngë dhe audio argëtuese, të përditësuara vazhdimisht dhe thelbësore për përforcimin e aftësive të të mësuarit të gjuhës. Kur dëgjohen në shtëpi, në sfond – tingujt dhe ritmi i gjuhës përthithen natyrshëm gjatë aktiviteteve të përditshme, duke siguruar ekspozimin e vazhdueshëm ndaj anglishtes që është çelësi i metodologjisë Helen Doron English.

Aplikacionet për të mbështetur mësimin: