Vlerat Tona

Vlerat tona gjenden në të gjitha programet, materialet, mësimet dhe qasjen edukative që ofrojmë.

Përtej mësimit të anglishtes, nxënësit janë të ekspozuar ndaj kulturës dhe zakoneve të vendeve aglishtfolëse, duke i ndihmuar ata të zgjerojnë kuptimin e gjuhës dhe kontekstin e saj.

Të gjitha programet tona  mësojnë vlera dhe aftësi të rëndësishme për jetën, në mënyrë që ata të bëhen qytetarë të denjë të një bote globale. Fëmijët i përvetësojnë natyrshëm këto vlera përmes personazheve dhe historive të ndryshme.

Më Shumë se Anglisht. Vlera për Jetën.

Në Helen Doron, ne mësojmë:

Të Gjithë Mund të Jenë Heronj!

Fushatat tona ”Young Heroes” nxjerrin në pah vlerat tona dhe i inkurajojnë në mënyrë të vazhdueshme nxënësit tanë t’i praktikojnë ato.

Nxirrni më të mirën tek fëmijët!